KOMISARIAT POLICJI W KIETRZU - KPP Głubczyce

KOMISARIAT POLICJI W KIETRZU

KOMISARIAT POLICJI W KIETRZU

Komisariat Policji w Kietrzu

ul. Okrzei 5
48-130 Kietrz
tel. 478622302 fax. 478622345

Godziny otwarcia; 6.00 - 22.00

Z uwagi na brak całodobowej służby dyżurnej  po godzinach urzędowania prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym KPP w Głubczycach tel. 478622203.

Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu, asp. sztab. Waldemar Kacprzak

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00. Osoby, które chcą skontaktować się z Komendantem Komisariatu Policji w Kietrzu, proszone są o kontakt w wyznaczonych godzinach.

 

Kierownik  Rewiru Dzielnicowych asp.sztab. Anna Jarosz tel.  478622305

Dzielnicowi:

Rejon służbowy nr. VIII
mł.asp. Ewelina Kwiecień

tel.kom. służbowy 571 322 136

tel. służbowy stacjonarny 478622312

dzielnicowy.kietrz8@op.policja.gov.pl

Obejmuje swoim nadzorem następujące ulice w Kietrzu:
3 Maja, Długa,Głubczycka, Górska, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołłataja, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krasińskiego, Kwiatowa, Lubotyńska, Mały Rynek, Matejki, Mickiewicza, Młyńska, Niepodległości, Ogrodowa, Okopowa, Plac Bp Konrada, Polna, Prusa, Reja,Sportowa, Szpitalna, Traugutta 1 -11B, Wieżowa, Zielona, Słoneczna.

Dzielnicowy w ramach planu priorytetowego w okresie od 1 stycznia 2021r do 30 czerwca 2021r na terenie miejscowości Kietrz - rejonie służbowym nr 8 podejmować będzie  wspólnie z innymi podmiotami (m.in przy współudziale lokalnej prasy, Parafii, wspólnot mieszkaniowych ) działania w zakresie profilaktyki  zagrożeń związanych z popełnianiem oszustw na osobach starszych oraz nieporadnych życiowo.  Działania ukierunkowane będą na uświadamianie osobom starszym zagrożeń związanych z różnoraką  działalnością oszustów.


Rejon służbowy nr. IX
sierż. sztab. Michał Łabuz

tel.kom. służbowy 571 322 137

tel. służbowy stacjonarny 478622313

dzielnicowy.kietrz9@op.policja.gov.pl

Obejmuje swoim nadzorem następujące ulice w Kietrzu:
Cegielniana Fabryczna, Głowackiego, Kombatantów, Krotoszyn, Langenowska, Nabrzeżna, Nowa, Okrzei, Pocztowa, Raciborska, Różana, Traugutta 12-66, Wojska Polskiego, Zatorze, Zwycięstwa, Żeromskiego, Szkolna.

Dzielnicowy w ramach planu priorytetowego w okresie od 1 stycznia 2021r do 30 czerwca 2021r podejmować będzie działania w zakresie zwalczania zagrożeń zmierzających do wyeliminowania zjawiska związanego  ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakłóceniami  porządku prawnego w obrębie parku przy ul. Cegielnianej w Kietrzu


Rejon służbowy nr. X
sierż. sztab. Ewa Cieślak

tel.kom. służbowy 885 680 241

tel. służbowy stacjonarny 478622316

dzielnicowy.kietrz10@op.policja.gov.pl

Obejmuje swoim nadzorem następujące  miejscowości:
Chróścielów, Dzierżysław, Gniewkowice, Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Nowy Dwór, Pilszcz, Pilszcz Osiedle, Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, Wojnowice.

Dzielnicowy w ramach planu priorytetowego w okresie od 1 stycznia 2021r do 30 czerwca 2021r na terenie miejscowości Pilszcz - rejonie służbowym nr 10 podejmować będzie  wspólnie z innymi podmiotami (m.in przy współudziale lokalnej prasy, Parafii, sołtysa ) działania w zakresie profilaktyki  zagrożeń związanych z popełnianiem oszustw na osobach starszych oraz nieporadnych życiowo.  Działania ukierunkowane będą na uświadamianie osobom starszym zagrożeń związanych z różnoraką  działalnością oszustów.

Rejon służbowy nr.XI

asp. Paweł Lipiński

tel.kom. służbowy 885 680 286

tel. służbowy stacjonarny 478622313

dzielnicowy.kietrz11@op.policja.gov.pl

Obejmuje swoim nadzorem Branice, Bliszczyce i Michałkowice.

Dzielnicowy w ramach planu priorytetowego w okresie od 1 stycznia 2021r do 30 czerwca 2021r na terenie miejscowości Branice podejmować będzie  wspólnie z innymi podmiotami (m.in przy współudziale lokalnej prasy, Parafii, wspólnot mieszkaniowych, OPS ) działania w zakresie profilaktyki  zagrożeń związanych z popełnianiem oszustw na osobach starszych oraz nieporadnych życiowo.  Działania ukierunkowane będą na uświadamianie osobom starszym zagrożeń związanych z różnoraką  działalnością oszustów.


Rejon służbowy nr.XII
asp.sztab. Piotr Poleszczuk

tel.kom. służbowy 514 819 097

tel. służbowy stacjonarny 478622310

dzielnicowy.kietrz12@op.policja.gov.pl
 
Obejmuje swoim nadzorem następujące miejscowości:
Wiechowice, Lewice, Włodzienin, Posucice, Kolonia Włodzienin, Wódka, Niekazanice, Jabłonka, Dzierżkowice, Jakubowice, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Jędrychowice, Uciechowice, Turków,Wysoka, Kałduny, Grodczany.

Dzielnicowy w ramach planu priorytetowego w okresie od 1 stycznia 2021r do 30 czerwca 2021r na terenie miejscowości Boboluszki - podejmować będzie  wspólnie z innymi podmiotami (m.in przy współudziale lokalnej prasy, Parafii, sołtysem) działania w zakresie profilaktyki  zagrożeń związanych z popełnianiem oszustw na osobach starszych oraz nieporadnych życiowo.  Działania ukierunkowane będą na uświadamianie osobom starszym zagrożeń związanych z różnoraką  działalnością oszustów.