Koordynator działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w KPP Głubczyce

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na terenie województwa opolskiego

Koordynator, nadzorujący procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykaz podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania z tego zakresu w poszczególnych jednostkach województwa opolskiego.

Koordynator działań Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w KPP Głubczyce: st. sierż. Joanna Daszkiewicz – tel. 774710221.

 

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe