NARADA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ GŁUBCZYCKICH POLICJANTÓW - Aktualności - KPP Głubczyce

Aktualności

NARADA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ GŁUBCZYCKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 06.02.2020

Głubczyccy policjanci podsumowali 2019 rok. Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach nadkom. Piotr Smoleń omówił wyniki pracy funkcjonariuszy i podsumował stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. W odprawie wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podinsp. Jacek Basik, Starosta Powiatu Głubczyckiego, Zastępca Burmistrza Głubczyc, Burmistrz Baborowa oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

5 lutego w sali konferencyjnej głubczyckiej policji odbyła się narada roczna. Wzięli w niej udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podinsp. Jacek Basik, Starosta Powiatu Głubczyckiego Piotr Soczyński, Zastępca Burmistrza Głubczyc Kazimierz Bedryj, Burmistrz Baborowa Tomasz Krupa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach st. bryg. Wojciech Semeniuk oraz policjanci i pracownicy cywilni.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach nadkom. Piotr Smoleń przywitał zaproszonych gości oraz podsumował pracę głubczyckich policjantów. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podinsp. Jacek Basik, który przedstawił aktualne wyniki pracy opolskich mundurowych. Podziękował funkcjonariuszom za włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa oraz samorządowcom za udzielone wsparcie.

Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach nadkom. Piotr Smoleń również wspomniał o najważniejszych inicjatywach zrealizowanych w ubiegłym roku oraz przedstawił inwestycje planowane na bieżący rok.

W dalszej części głos zabrał Starosta Powiatu Głubczyckiego Piotr Soczyński, która podziękowała głubczyckim policjantom za ich poświęcenie w codziennej służbie dla zapewnienia  bezpieczeństwa w naszym powiecie.