Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego - Aktualności - KPP Głubczyce

Aktualności

Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego

Data publikacji 02.03.2020

Z dniem 1 stycznia 2020 roku Komenda Wojewódzka Policji w Opolu oraz Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach w partnerstwie z czeską Komendą Wojewódzką Policji w Ołomuńcu rozpoczęła realizację nowego mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, pn. „Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego”-"Opatrný chodec polsko-českého příhraničí". Projekt na łączną kwotę 22.105,00 euro w tym dofinansowanie ze środków EFRR 18.789,25 euro oraz z budżetu państwa 1.105,25 euro.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działania i zacieśnienie współpracy między polską i czeską policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza. Ponadto realizacja projektu ma na celu kształtowanie poprawnych zachowań w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników. Ma odbywać się to, poprzez szkolenia, edukację, a także zapoznanie z różnicami w prawie po obu stronach granicy.

Projekt ”Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego„ jest adresowany do wszystkich mieszkańców z terenu przygranicznego powiatu głubczyckiego i ukierunkowany jest na ich bezpieczeństwo szczególnie w ruchu drogowym.

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim poprzez wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania służb policyjnych obu państw. Wzrost poziomu edukacji z zakresu przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy wśród dzieci i seniorów, poprawić się ma również kontakty transgraniczne pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami  Policji,  a także pomiędzy najmłodszymi mieszkańcami pogranicza dzięki uczestnictwu dzieci w polsko-czeskim "Biegu Przedszkolaka".