Dodatkowe patrole w Kietrzu - Aktualności - KPP Głubczyce

Aktualności

Dodatkowe patrole w Kietrzu

Data publikacji 23.07.2020

Burmistrz Kietrza Pani Dorota Przysiężna - Bator oraz Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach nadkom. Piotr Smoleń, podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych służb. Pozwoli to na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

23 lipca 2020 r. w Kietrzu zostało podpisane porozumienie pomiędzy burmistrzem Kietrza Panią Dorotą Przysiężną – Bator oraz Komendantem Powiatowym Policji w Głubczycach nadkom. Piotrem Smoleniem w sprawie służb ponadnormatywnych na terenie gminy Kietrz.

Urząd gminy na ten cel przekazał 8000 złotych. Skierowanie dodatkowych patroli na teren gminy pozwoli utrzymać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i zwiększyć ilość patroli w miejscach najbardziej zagrożonych. Policjanci dodatkowe służby będą pełnili w dniach wolnych.