Czad to cichy zabójca - Aktualności - KPP Głubczyce

Aktualności

Czad to cichy zabójca

Data publikacji 19.04.2021

Niesprzyjająca aura wymaga od nas ciągłego ogrzewania naszych domostw. Okres grzewczy, to czas kiedy nasilają się przypadki zatruć tlenkiem węgla. Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: niewiedza, zaniedbanie, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

To jak groźny jest tlenek węgla (czad) przekonało się dwoje mieszkańców Kietrza podczas ostatniego weekendu. Osoby znajdujące się w budynku wykonywały remont. W pewnym momencie straciły przytomność, a szybka reakcja służb ratunkowych uratowała im życie. Okazało się, że powodem utraty przytomności był czad. Bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny gaz.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 •  ich nieszczelności;

 •  braku konserwacji, w tym czyszczenia;

 •  wad konstrukcyjnych;

 •  niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych;

 • okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 •  przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić;

 •  użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta;

 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia;

 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych;

 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację;

 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki;

 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.